Personuppgiftspolicy

Hantering av dina uppgifter

Gota Media äger ett gemensamt register över koncernens kunder. Registret innehåller namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter om dina produkter. Dina personuppgifter behandlas och sparas av Gota Media för att vi ska kunna fullgöra avtal och ge dig relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners. Exempelvis använder vi oss av ditt personnummer för att hålla oss uppdaterade gällande dina kontaktuppgifter via statens personadressregister SPAR och andra källor.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra erbjudanden, till exempel genom vårt förmånskort eller genom att använda någon annan av de tjänster på internet som vi erbjuder – själva eller i samarbete med våra samarbetspartners.

Vi behandlar och sparar dina personuppgifter under den tid du har en pågående prenumeration och för en tid därefter då du kan utnyttja våra, eller våra samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du även till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan.

Du har rätt att ta del av, rätta och komplettera de personuppgifter vi har om dig och hur de används. En begäran om detta sänds skriftligen till: Gota Media AB, PuL, Box 850, 391 28 Kalmar. Du har också alltid rätt att skriftligen återkalla lämnade samtycken.