Om vår historia

Om Ölandsbladet och Gota Media

Ölandsbladet

På Öland har det egentligen inte hänt förrän du har läst om det i Ölandsbladet. Det där är ett gammal talesätt, men det ligger också något i det. Ölandsbladet är ölänningarnas egna tidning. Tidningen utgavs för första gången 1867.

Den som grundade Ölandsbladet var J P Andersson från Ryd i Glömminge socken och hans resurser var knappast stora. Dessutom var han själv tvungen att fungera både som redaktör, faktor och annonsackvisitör. Tidningen bestod av fyra sidor. I provnumret meddelades att den skulle komma ut varje helgfri lördag. Prenumeration togs emot på tryckeriet där man också kunde köpa lösnummer för 8 öre styck. Ölandsbladet utgavs under J P Anderssons ledning i 14 år, eller fram till 1881. Ekonomin var usel, varför brodern Carl Fredrik tog över såväl tillgångar som skulder.

1884 såldes så Nya Ölandsbladet till folkskolläraren Josef Bruhn i Borgholm som markerade ägarskiftet genom att döpa den till Det Nya Ölandsbladet. I övrigt var tidningen sig lik under den korta tid Bruhn stod vid rodret. Redan 1884 hade han drabbats av lungblödning. Och när det 1885 stod klart för Bruhn att slutet hastigt nalkades sålde han förlagsrätten till tidning och tryckeri till dåvarande badkamreraren J Edvin Melander i Borgholm. Tidningens fjärde ägare återtog namnet Ölandsbladet.

På våren 1918 gjordes affären då det nybildade Tryckeri AB Öland tog över tidningen och utsåg Sven Erik Sjöholm från Kalmar till redaktör. Från och med 1919 utkom tidningen med tre nummer i veckan: tisdagar, torsdagar och lördagar. Sven Erik Sjöholm var kalmarit av börden men hans hjärta visade sig verkligen klappa för Öland. Han kom att leda Ölandsbladet i nästan femtio år. Ölandsbladet fanns i familjen Sjöholms ägo fram till 1984, då Bengt Ingemarsson från Vimmerby köpte tidningen. Några år senare trycktes också tidningen i Vimmerby.

Från och med 2011 ingår Ölandsbladet i Gota-koncernen och trycks numera i Karlskrona.

Idag kan läsare världen över ta del av tidningen genom pappersprodukten, e-tidningen och webben, dygnet runt.

Chefredaktör och ansvarig utgivare är Peter Boström.

Gota Media

Ölandsbladet ingår i Gota Media – en koncern vars varumärken täcker mediemarknaden i drygt 40 kommuner i västra och sydöstra Sverige.

Gota Media tar avstamp i sin publicistiska värdegrund och i uppdraget från ägarna att spela en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv. Metoden är klassisk journalistik; nyhetsförmedling, opinionsbildning, information, granskning och folkbildning. Med stark lokal närvaro och nära relationer med läsare, kunder och andra aktörer erbjuder koncernens varumärken effektiv och relevant marknadskommunikation för näringsliv och handel.

Koncernen ägs av två stiftelser som betonar långsiktighet i ägandet och behovet av fria pressröster.

Läs mer om Gota Media